Thạch Anh Vụn Trấn Trạch

Thạch anh vụn có năng lượng dương bằng với những nơi đất tốt như đất có long mạch, đất tụ linh khí nên người ta mới dùng nó để trấn yểm dưới nền nhà hay hyệt mộ tăng cường vượng khí gia trạch.