Tỳ Hưu Phong Thủy

Tỳ Hưu Phong Thủy là con vật chủ về tiền tài, nó là linh vật thu hút tiền bạc cho chủ nhân, giúp chủ nhân buôn bán làm ăn thuận lợi mua may bán đắt