Đá thạch anh và tác dụng của đá thạch anh trong phong thủy 77

Tiêu đề 1

Tiêu đề 2

Để tích hợp cổng thanh toán Ngân Lượng.vn vào website sử dụng mã nguồn mở Drupal Commerce bạn thực hiện theo các bước sau

Bạn down tập tin drupal-commerce_nganluong.rar về rồi giải nén, nhận được các file:

+    Hướng dẫn đăng ký website lấy thông tin kết nối.

+    Hướng dẫn kết nối module.

+    File commerce_nganluong.zip – code module.

+    File update_status.php – code xử lý thông tin kết quả trả về từ Ngân Lượng để update giao dịch thành công.

Tiến hành làm theo hướng dẫn như ảnh dưới đây.

Bước 1: Cấu hình thông tin merchant (Thông tin merchant site là thông tin khi bạn tiến hành đăng ký site tại phần tích hợp).

Mở file update_status.php cấu hình thông tin bạn đã đăng ký

$merchant_site_code=”17272″; // ví dụ

$secure_pass =”123454678″;    // ví dụ

Upload file update_status.php thư mục root ( gốc).

Sau khi bật phương thức xong bạn tiến hành cấu hình thông tin merchant

Bước 2: Cài đặt module Ngân Lượng

 

Bước 3: Cấu hình hiển thị phương thức thanh toán trên website của bạn

 

 

GÓC TƯ VẤN